OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa zgodnie z DIN 4102

 

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa służy Państwa bezpieczeństwu. Obok prawnych wytycznych należy zwrócić uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przy pracach budowlanych. Nasi pracownicy są wykwalifikowanymi specjalistami z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Chętnie Państwu doradzą oraz opracują dla Państwa odpowiednie dla danego miejsca i opłacalne rozwiązania odpowiadające określonym wymaganiom.

 

Oferujemy Państwu następujące systemy:

  1. Izolacja ochrony przeciwpożarowej metodą natryskową.
  2. Ochrona przeciwpożarowa i izolacja cieplna stropu piwnicy za pomocą tynku z włóknem szklanym.
  3. Ochrona przeciwpożarowa i izolacja cieplna płytami z włóknem mineralnym Promat

Podstawowe informacje do tematu konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, jak i dalsze odnośniki znajdą Państwo w zakładce „Pojęcia techniczne”.


OFERUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE SYSTEMY

Izolacja ochrony przeciwpożarowej metodą natryskową

 

Zakres usług przy izolacji ochrony przeciwpożarowej obejmuje zastosowanie wyłącznie włókien mineralnych oraz tynku utwardzanego metodą natryskową .

Tynk natryskowy jest wysoce skuteczną, stosowaną w różnorodny sposób metodą ochrony przeciwpożarowej. Ten rodzaj tynku składa się z glikokrzemianów wymieszanych z nieorganicznymi, hydraulicznymi spoiwami wermikulitu, perlitu oraz dodatkami ochrony przeciwpożarowej.

 

Obszary/zakresy zastosowania:

  • Garaże podziemne – stropy, dźwigary i podparcia betonowe
  • Hale – dźwigar i podparcia stalowe, blachy trapezowe,
  • Budownictwo lądowe – stropy betonowe, dźwigary i podparcia stalowe, kanały wentylacyjne, drewniane stropy belkowe

Materiały:

  • Tynki na bazie włókien mineralnych
  • Mineralne tynki twarde

Klasy odporności ogniowej

 

Nasza oferta usługowa obejmuje:

Element Klasa odporności ogniowej
Drewniane stropy belkowe F 60 do F 120 B
Dachy z blachy profilowanej F 30 do F 90
Stropy betonowe F 90 do F 180
Stalowy dźwigar F 90 do F 180
Kanały wentylacyjne L 30 do L 90

Zewnętrzny dźwigar stalowy, metoda natryskowa, Muzeum Porsche w Stuttgarcie

Wewnętrzny dźwigar stalowy, luk, Muzeum Porsche w Stuttgarcie

Izolacja stropu żebrowego tynkiem natryskowym

Strop betonowy i kanały wentylacyjne centrala AOK w Berlinie

Izolacja cieplna i ochrona przeciwpożarowa stropu piwnicy tynkiem na bazie włókien mineralnych

 

Izolacja stropu piwnicy spojonym tynkiem na bazie włókien mineralnych, materiałem budowlanym klasy A.

 

Materiał składa się z wełny żużlowej, cementu jak i innych mineralnych dodatków ochrony przeciwpożarowej tworzących spoiwo. Jak udowodniono, materiał ten nie zawiera azbestu.

 

Obszar działania:

 

CAFCO Heat-Shield® oder Dossolan-Thermique® jest stosowany jako izolacja cieplna, ochrona przeciwpożarowa, izolacja dźwiękowa stropu piwnicy, parkingów wielopoziomowych, następnie na powierzchniach betonowych, podporach stalowych oraz dźwigarach oraz innych powierzchniach betonowych.

 

Przetwarzanie:

 

Przetwarzanie następuje metodą natryskową z zachowaniem wytycznych producenta. Zależnie od podłoża zostaną nałożone sprawdzone warstwy sczepne na bazie lateksu albo stalowej siatki cięto-ciągnionej. Do wstrzykiwania stosowane są zalecane przez producenta techniki maszynowe.

 

Czas wiązania w zależności od temperatury powietrza wynosi 8-10 dni. Ostateczną wytrzymałość uzyskuje się po ok. 28 dniach.

 

Kształtowanie powierzchni:

 

Struktura powierzchni po obróbce jest chropowata. Na życzenie Klienta powierzchnia może zostać dopracowana poprzez walcowanie albo dociskanie. Dla podwyższenia wytrzymałości powierzchni zostanie pokryta utwardzaczem włókien albo pokryta farbą.

 

Strop piwnicy z układem rurowym, izolowany produktami firmy Dossolan

Strop piwnicy, gładka powierzchnia