POJĘCIA TECHNICZNE

Ustawy i normyWarunki Udzielania Zleceń i Zawierania Umów w Zakresie Budownictwa (VOB/A) są dostępne na prawniczym serwisie informacyjnym dejure.org.

 

Przedsiębiorstwa budowlane, które ubiegają się o zlecenia na roboty budowlane przez publicznych zleceniodawców, muszą spełniać odpowiednie warunki. Kryteria kwalifikacji reguluje paragraf 8 zbioru wytycznych (VOB/A). Zgodnie z regulacjami odpowiednia osoba to taka, która jako licytant udowodni zasadniczo swoją wiedzę fachową , niezawodność i sprawność w zakresie realizacji oferowanych usług. Każdorazowo wymagane są zaświadczenia o braku zastrzeżeń, informacje o technicznym i personalnym zapleczu urządzeniu przedsiębiorstwa, obroty firmy z trzech ostatnich lat podatkowych, referencje, etc.

 

Od 2006 roku w regulaminie VOB/A w paragrafie 8 ustępu 2 jest przewidziana możliwość przedterminowego testu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej, stanowiącego ogólnokrajowy ujednolicony systemem dla potwierdzenia wiedzy fachowej i sprawności w zakresie realizacji danego zlecenia. Oznacza to, że z kwalifikacja wstępna nie odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów.

DIN 4102 (norma Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego)

 • Przegląd część od 1 do 18 zestawienie wolnego architekta Hansa Stefana Müllera
 • Strona8 DIN 4102 część 4

EN 13501 (Norma Europejska)

 • Podgląd strony www.baunetzwissen.de: klasyfikacja wyrobów budowlanych oraz rodzajów konstrukcji w zależności od ich reakcji na ogień

Przepisy w Austrii

 • Zarys austriackich przepisów oferuje strona internetowa firmy Ing. Rudolf Duschek s. z o.o. (w zakładce Downloads).

Przegląd produktów ochrony przeciwpożarowej i systemów izolacyjnychUżywamy między innymi wymienionych poniżej w kolejności alfabetycznej produktów. Linki prowadzą do stron internetowych producentów, informacji o ich produktach, kartach charakterystyki substancji, certyfikatach kontroli jakości, o ile są publicznie udostępnione.

 • Birocoat: tynk natryskowy ognioodporny na bazie włókien mineralnych
 • Daussan: tynk do izolacji ognioochronnej i cieplnej
 • Fischer systemy mocowań: dopuszczenia
 • Hilti: Dopuszczenie nadzoru budowlanego oraz certyfikaty kontroli jakości ochrony przeciwpożarowej (podgląd produktu) ochrona przeciwpożarowa
 • Knauf: Knauf K25: okładzina stalowych dźwigarów oraz podpórek, płyty izolacyjne na garaże podziemne o stropy piwnic
 • Promat: Cafco-Brandschutzspritzputz – tynk do izolacji ognioochronnej i cieplnej oraz Cafco-płyty izolacyjne (na ściany działowe
 • Würth: wybór systemu ochrony przeciwpożarowej: Systemy przeponowe. Znajdą Państwo tutaj dopuszczenia, sprawozdania z badań oraz karty charakterystyki

Pojęcia techniczne i ich znaczenieZbrojenie

Zbrojenie oznacza w budownictwie wzmocnienie surowca lub materiału budulcowego.

 

Trempel/Ściana kolankowa

Jako ścianę kolankową określa się ścianę okapową ponad dachem, na której opiera się konstrukcja dachu.

 

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa

Fachowo wykonana ochrona przeciwpożarowa służy ochronie zdrowia i życia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, jak również jest warunkiem skutecznego zwalczania pożaru. Wymogi podstawowe są regulowane przez krajowe przepisy budowlane poszczególnych krajów związkowych. By uzyskać ochronę ubezpieczeniową, budynki muszą spełniać wymogi ubezpieczyciela majątkowego pod względem wykonania oraz instalacji technicznych.

 

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa betonem

Verein deutscher Zementwerke [Związek Cementowni Niemieckich] udostępnia instrukcje w formie pliku PDF do pobrania ze swojej strony.

 

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa przy dźwigarach stalowych

Narażenie na działanie ognia oraz system statyczny, podsumowanie w formie pliku PDF na stronie http://www.beuth.de/de/rubrik/edition-bauwerk (dawna strona www.bauwerk-verlag.de)

 

Stalowe profile – U/A Werte w formie pliku PDF w zakładce „hilfsreiche Vordrucke” [przydatne formularze] do pobrania na rudolf-hensel.de

 

Klasa materiału budowlanego

Elementy budowy oraz materiały budulcowe testowane są w badaniu odporności ogniowej. Zgodnie z normą Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego-DIN 4102 zostają podzielone na różne klasy materiałów budowlanych. Materiały budulcowe klasy A są niepalne, przedłużają okres ognioodporności elementów budowy oraz stanowią istotne wsparcie w przypadku pożaru.

 • Grupa A1 – Materiały niepalne (np. wełna mineralna)
 • Grupa A2 – Materiały niepalne z minimalną ilością materiałów palnych (np. wełna szklana)
 • Grupa B1 – Materiały trudno zapalne (np. Polistyren, Poli(chlorek winylu)-PVC, Poliuretany)

Odporność ogniowa

Elementy budowy oraz materiały budulcowe dzielone są na tak zwane klasy odporności ochrony przeciwpożarowej oraz klasy odporności ogniowej (skrót F.) od F 0 do F180.

 

Liczby 0, 30, 60, 90, 120 i 180 podają czas trwania w minutach, podczas którego materiał stawia opór ogniowi. Sporządziliśmy dla Państwa krótkie podsumowanie do ściągnięcia (PDF 50.2 kb).

 

Klasa odporności ognia – 30, oznaczenie skrótowe: F 30

Element budowlany w przypadku pożaru spełnia swoją funkcję przez co najmniej 30 minut.

 

Epoksyd (żywica epoksydowa)

Jest duroplastycznym tworzywem o wysokiej wytrzymałości oraz odporności chemicznej. Pokrycie żywicą epoksydową jest stosowane jako ochrona przed korozją albo w celu renowacji betonu.

 

Intumescencja

Tym terminem określa się przyrost wielkości ciała stałego. Materiały budowlane, które zmniejszają swoją gęstość w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury i zwiększają swoją objętość nazywa się materiałami intumesencyjnymi. Są stosowane zapobiegawczo w konstrukcyjnej ochronie przeciwpożarowej (Źródło: Wikipedia).

 

Siatka metalowa (RSM)

RSM jako podkład pod tynk, krótki opis na stronie http://www.baumarkt.de/ oraz szczegółowy opis na stronie http://www.elkage.de/html/firma.html

 

Grupy przewodnictwa cieplnego (WLG)

Materiały budowlane klasyfikowane są wg ich zdolności do przewodzenia ciepła i rodzaju zastosowania. Dzieli się je na grupy o różnej możliwości przewodzenia ciepła. WLG jest wyliczoną wartością przewodności cieplnej. Im niższa liczba, tym wyższa izolacja cieplna materiału budowlanego. Podział zaczyna się zaklasyfikowaniem do WLG 20 i kończy się przy WLG 60.

 

Klej ze szkła wodnego

Klej ze szkła wodnego został specjalnie opracowany do sklejania elementów budowlanych z wełny mineralnej (płyty, misy, itd.). Tym produktem można sklejać ze sobą zarówno części wełny mineralnej, jak i wełnę mineralną z elementami stalowymi (stalowe legary, dźwigary, kanały wentylacyjne, itd.).

Izolacja cieplna i efektywność energetycznaMalerinnung Berlin przedstawia informacje na temat efektywności energetycznej oraz izolacji – ulotka informacyjna – [PDF]

 

Firma Rockwool oferuje Podcast Service z dodatkowymi informacjami, objaśnieniami, jak i wskazówkami w zakresie o efektywności energetycznej budynków.